KOCH

KOCH/Alte Berufe - Mr de Robert-Macaire restaurateur
KOCH: Mr de Robert-Macaire restaurateur. Lithographie von Honoré Daumier (1808-1879) aus: Les Cent et un Robert-Macaire bei Aubert, Paris, um 1840, 14 x 11 cm

* Robert-Macaire als Koch; mit Umrandung; Blatt 9 der Serie; bis in die Abbildung leicht stockfleckig.

Artikel Nr.: 13687
74,- €

Interesse?